IEEE Student Members

Sl.No. Year Department Name of the Student Membership ID
1 IV ECE Mr.A.Abhishek 98359725
2 IV ECE Ms.S.K.Kanchana 98359705
3 III ECE Ms.Snigdha Sankar 98359603
4 III ECE Ms.Lakshmi S Devan 98359553
5 IV EEE Ms.K.A.Ashmini 98353699
6 IV EEE Mr.Richard Castro S J 98360138
7 III EEE Mr.G.Gurudas 98355502
8 III EEE Mr.S.Sandeep 98355545
9 III CSE Ms.B.S.Sushma 98359633
10 III CSE Mr.Sandra Sanjay 98359717
11 III CSE Ms.M.L.Tharshini 98359671
12 III CSE Ms.S.Siva Punithan 98359667
13 II EEE Mr.Abisheka Saravanan S 98759313
14 II EEE Mr.Ajay P 98758855
15 II EEE Mr.Ashnin S 98763711
16 II EEE Ms.GayshighA V S 98758873
17 II EEE Mr.Goutham Suresh 98756409
18 II EEE Mr.Naveen G 98754042
19 II EEE Mr.Nithish Kumar M 98756483
20 II EEE Mr.Ratheesh T 98763655
21 II EEE Mr.Sabarish S B 98766395
22 II EEE Mr.Vishva R 98756506
23 II EEE Mr.Yesother J A 98763689
24 II EEE Mr.Albin Lalu 98756388
25 II EEE Mr.Bala Subramanian R 98763691
26 II EEE Mr.Kumaresh M 98756467
27 II EEE Mr.Nikesh S L 98763675
28 II EEE Mr.Rajeev S 98763673
29 II EEE Ms.Sreeja J 98758872
30 II EEE Mr.Sreejith R 98756418
31 II EEE Mr.Sumesh M 98763695
32 II EEE Mr.Anil Krishnan U 98764376
33 II EEE Mr.Nijith K S 98763672
34 II EEE Mr.Ananda Padmanabhan K 98763737
35 II EEE Mr.Abish A 98756448
36 II CSE Mr.T.P.Aswin Krishna 98760692
37 II CSE Mr.K.Manoj 98763997
38 II CSE Ms.N.Nujha 98766538
39 II CSE Ms.A.K.Raaja Sree 98766898
40 II CSE Ms.S.N.Raj Laxmi S N 98766599
41 II EEE Mr.Ajeesh S V 98756335
42 II EEE Mr.Rajeswaran M 98756503
43 II EEE Savarna P S 98758854
44 II EEE Janu S 98758888
45 II EEE Arun M 98764379

IEEE Faculty Members

Sl.No. Year Name and Designation Membership ID
1 ECE Dr.S.V.Mahesh Kumar, Asso.Prof. & Head / ECE 98359725
2 ECE Dr.A.S.Radhamani, Asso.Prof. / ECE 98359705
3 ECE Dr.G.Kannan, Asst.Prof./ECE 92348572
4 EEE Dr.K.R.Suja, Prof. / EEE 98357559
5 EEE Mrs.K.V.Subathra, Asst.Prof. / EEE 98357559
6 CSE Dr.P.M.Sivaraja, Asso.Prof & Head / CSE 94247607
7 CSE Dr.T.S.Sasikala, Asst.Prof. / CSE 98361288
8 CSE Mrs.V.Thannammal Indu, Asst.Prof. / CSE 94234385
9 ECE Mr.P.Srinivasan, Asst.Prof./ECE 98766216
10 EEE Dr.Shyni P Nair, Asst.Prof./EEE 98760494
11 CSE Mrs.R.P.Sumithra, Asst.Prof./CSE 98767465